دانلود آهنگ آذری رضا عزیزان به نام یاناکلاری دیشلیریم

Download New Music Reza AzizanYanaklari Dislayarim

متن آهنگ یاناکلاری دیشلیریم رضا عزیزان

گوزلریوه باخدخجان روحوم بدنن اولار
گولوشلریوی گوردوخجاخ زامان اینان دایانار
اورییم تب تب ادیر هرواخ سنی گورنده
اللریم تیرتیر اسیر سوگیمنن سنه دیینده
اینان سنی چوخ سوریم گوزللرین گوزلی
اویاناکلاری دیشلیریم گوزللرین گوزلی
گوزلیغننان نه دیدم نه دیدم والله آزدی
شیرینلغننان نه دیدم نه دیدم گینه آزدی
نازلانب دوزلانان زامان سوملیسن سوملی
ایلشیب کونوشان زامان گورملیسن گورملی
الیم الینن اوزمرم سوملیسن سوملی
گوزوم گوزونن اوزمرم گورملیسن گورملی
اینان سنی چوخ سوریم گوزللرین گوزلی
او یاناکلاری دیشلیریم گوزللرین گوزلی

آهنگ یاناکلاری دیشلیریم رضا عزیزان

گوزلریوه باخدخجان روحوم بدنن اولار
گولوشلریوی گوردوخجاخ زامان اینان دایانار
اورییم تب تب ادیر هرواخ سنی گورنده
اللریم تیرتیر اسیر سوگیمنن سنه دیینده
اینان سنی چوخ سوریم گوزللرین گوزلی
اویاناکلاری دیشلیریم گوزللرین گوزلی
گوزلیغننان نه دیدم نه دیدم والله آزدی
شیرینلغننان نه دیدم نه دیدم گینه آزدی
نازلانب دوزلانان زامان سوملیسن سوملی
ایلشیب کونوشان زامان گورملیسن گورملی
الیم الینن اوزمرم سوملیسن سوملی
گوزوم گوزونن اوزمرم گورملیسن گورملی
اینان سنی چوخ سوریم گوزللرین گوزلی
او یاناکلاری دیشلیریم گوزللرین گوزلی

دانلود آهنگ یاناکلاری دیشلیریم رضا عزیزان

گوزلریوه باخدخجان روحوم بدنن اولار
گولوشلریوی گوردوخجاخ زامان اینان دایانار
اورییم تب تب ادیر هرواخ سنی گورنده
اللریم تیرتیر اسیر سوگیمنن سنه دیینده
اینان سنی چوخ سوریم گوزللرین گوزلی

25

line fb tw gp telegram


دریافت آهنگ
دانلود آهنگ یاناکلاری دیشلیریم رضا عزیزان / کیفیت 128
دریافت آهنگ
دانلود آهنگ یاناکلاری دیشلیریم رضا عزیزان / کیفیت 320